Política de Privacitat Clinica Dental Sabria.​

Introducció Clinica Dental Sabria.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives lloc web. La titularitat d’aquest pertany a Clinica Dental Sabria amb domicili social al carrer del Carme, 57, 1-3, 17004 Girona. Per contactar amb nosaltres ho pot fer mitjançant el telèfon 972 221 547, l’adreça electrònica info@clinicadentalsabria.cat o bé, a través del correu postal en l’esmentada direcció. Si necessita ampliar o aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de la web, no dubti en posar-se en contacte.

Condicions legals.

L’accés i ús del lloc web implica l’acceptació de les condicions legals publicades en el moment en què l’usuari internauta, d’ara endavant “l’usuari”, accedeix. Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure, conscient, gratuïta i sota la seva responsabilitat. En qualsevol cas, Clinica Dental Sabria es reserva el dret 

1. Limitar l’accés per a determinats continguts exigint el registre de les dades prèviament a l’accés.

2. Modificar en qualsevol moment la presentació, continguts, condicions, configuració i localització del lloc web. Aquestes modificacions seran vàlides des del moment de publicació en el lloc web. 

3. Interrompre l’accés de caràcter temporal o definitiu al lloc web en qualsevol moment i sense previ avís per qualsevol causa sense donar lloc a cap mena indemnització.

Clinica Dental Sabria es compromet a no compartir comunicacions comercials sense identificar-les com tals i sense prèvia autorització per part de l’usuari, conforme al que disposa a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. No serà considerada com a comunicació comercial la informació que s’envia a l’usuari que tingui per finalitat les tasques d’informació, formació o altres que l’usuari hagi acceptat prèviament.

Avís de Copyright.

Clinica Dental Sabria té la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest estan reservats. L’usuari no ha de considerar en cap cas que l’accés al lloc web li atorga dret sobre qualsevol actiu. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Queda prohibida la reproducció parcial, modificació, distribució o comunicació pública parcial o completa del lloc web, llevat que Clinica Dental Sabria autoritzi formalment el contrari.

Clinica Dental Sabria no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web. Així mateix, no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercí totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Clàusula d'exempció de responsabilitat.

Els continguts d’aquest lloc web han estat elaborats en tot moment amb bona intenció amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la informació. Ni tampoc dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a conseqüència de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició.

S’adverteix que no garantim que alguna informació quedi interrompuda o afectada pel format en el qual va ser creada. Tanmateix, Clinica Dental Sabria Tampoc es responsabilitza dels possibles errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

En cas de mencionar altres enllaços al lloc web, tindran una finalitat merament informativa, en cap cas és una invitació, recomanació o suport a la contractació de productes o serveis d’aquests. Clinica Dental Sabria no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços situats fora del propi domini, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tot i això, si detectem el contingut va en contra les nostres polítiques, Clinica Dental Sabria suprimirà qualsevol vincle amb aquests.

Política de Cookies.

Clinica Dental Sabria es reserva el dret d’utilitzar cookies en qualsevol moment. En  tot cas, es regiran conforme la normativa espanyola que regula l’ús de cookies amb relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març. Tanmateix, l’usuari podrà configurar acceptant o rebutjant part o totes les galetes depenent del navegador utilitzat: Google Chrome, Microsoft Internet ExplorerFirefoxSafariOpera.

Política de Privacitat Clinica Dental Sabria.

Totes les dades personals sota la seva responsabilitat Clinica Dental Sabria seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i es guardaran amb les degudes mesures de seguretat i confidencialitat. La visita d’aquest lloc web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en normativa de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les condicions.

1. La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web.

2. Clinica Dental Sabria ha aplicat mesures per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant. No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Les comunicacions privades que puguin donar-se entre Clinica Dental Sabria i els usuaris seran considerades com confidencials.

4. L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Clinica Dental Sabria reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, recollits per la normativa de protecció de dades mitjançant una sol·licitud tramesa per correu electrònic o ordinari, signada per l’usuari o el representant legal.

Clàusula per a formularis.

En el cas que el lloc web disposi de formularis, el mateix usuari és qui voluntàriament s’identifica introduint les dades sol·licitades en els nostres formularis. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per atendre les sol·licituds de contacte, en qualsevol de les modalitats expressades per part de l’usuari en l’esmentat formulari de contacte.

Cada un dels nostres formularis inclou una clàusula d’acceptació de la política de privacitat on l’usuari serà redirigit en aquesta pàgina d’Avís Legal. Acceptant la Política de Privacitat, l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament de les dades facilitades.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Clinica Dental Sabria es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat.

A aquests efectes, les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Clinica Dental Sabria reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, recollits per la normativa de protecció de dades mitjançant una sol·licitud tramesa per correu electrònic o ordinari, signada per l’usuari o el representant legal.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies