CLINICA DENTAL SABRIA

ESPECIALITAT

CIRURGIA ORAL

QUEIXALS DEL SENY, DENTS INCLOSES I CIRURGIA ORTOGNÀTICA

Cirurgia oral a les nostres instal·lacions

El tractament ha de ser el consensuat amb el pacient, el cirurgià i l'odontòleg en funció de les necessitats i la salut bucodental del pacient.

La cirurgia oral és l’especialitat de l’odontologia que permet el diagnòstic i tractament quirúrgic de malalties, ferides i defectes de la boca i l’estructura dental. Inclou una gran varietat de procediments i pot ser necessària per a diverses raons. Com l’exodòncia o extracció de dents i queixals, l’estudi de lesions potencialment sospitoses de ser patològiques, cirurgia encaminada a ajudar a altres tractaments com la cirurgia preprotètica per a la col·locació d’implants dentals i pròtesis dentals. 

És freqüent pensar en una cirurgia i imaginar-nos en un quiròfan d’un hospital, però en el cas de la cirurgia oral no sempre és així. A la Clinica Dental Sabria oferim tractaments quirúrgics a les nostres mateixes instal·lacions, som especialistes en cirurgia en queixals del seny, en dents incloses i en la cirurgia ortognàtica.

01

queixals del seny

Els queixals del seny són els quatre últims molars a la part posterior de la boca. S’anomenen així perquè són els últims en aparèixer coincidint amb l’entrada de l’edat adulta, entre els 17 i 24 anys. Tenen la pecularitat que depenent de la persona poden no formar-se’n cap, que en falti algun o fins i tot poden estar duplicats. En certes situacions és necessària la seva extracció com és el cas que donin patologia, dolor, infecció, quists o pel tractament ortodòntic. Si surten esviaixats, semi-inclosos o inclosos és quan es requereix l’ajuda del cirurgià oral.

02

DENTS INCLOSES

Són dents que no han erupcionat durant el període normal d’erupció i resten dintre de l’os, parcialment o totalment és freqüents en nens i adolescents. Qualsevol dent és susceptible de ser una dent inclosa, però sol afectar els queixals del seny i als ullals superiors. Quan ens trobem davant d’aquest cas, el dentista ha de descartar qualsevol classe de patologia i conèixer la causa del retard de l’erupció. El tractament més freqüent és la recol·locació de la dent inclosa (excepte en queixals del seny) a través de procediments quirúrgics i/o ortodòntics.

03

CIRURGIA ORTOGNÀTICA

Permet tractar per motius funcionals o estètics problemes d’harmonia facial. Aquests es produeixen quan hi ha hagut un creixement desigual dels ossos que formen la cara. Aquesta alteració té lloc durant l’etapa de creixement, arribant a la seva estabilitat en l’edat adulta. Les tècniques de cirurgia ortognàtica permeten seccionar els ossos facials i col·locar-los en la posició més adequada. A la Clinica Dental Sabria oferim un estudi complet del teu cas i t’aconsellem de quin és el pla de tractament més adequat en el teu cas.