CLINICA DENTAL SABRIA

Cirurgia
Maxil·lofacial.

Diagnòstic i solució a les alteracions i patologies que necessiten tractaments quirúrgics com l’extracció de peces dentals.

La cirurgia maxil·lofacial o oral és l’especialitat d’odontologia que tracta el diagnòstic i tractament quirúrgic de malalties, ferides i defectes de la boca i l’estructura dental. La cirurgia oral inclou una gran varietat de procediments i pot ser necessària per a diverses raons. És freqüent pensar en una cirurgia i imaginar-nos en un quiròfan d’un hospital, però en el cas de la cirurgia oral no sempre és així. Clinica Dental Sabria oferim tractaments quirúrgics a les nostres mateixes instal·lacions.

La cirurgia oral pot ser necessària per a diverses raons, des d’exodòncies o extracció de dents i queixals, per l’estudi de lesions que poden ser sospitoses de ser patològiques, cirurgia encaminada a ajudar a altres tractaments com la cirurgia preprotètica per a la col·locació d’implants dentals i pròtesis dentals. Cada pacient és únic i el pla de tractament ha de ser el consensuat amb el pacient, el cirurgià i l’odontòleg en funció de les necessitats del pacient i de la seva salut bucodental.

1. Queixals del seny

Els queixals del seny són els quatre últims molars a la part posterior de la boca. S’anomenen així perquè són els últims en aparèixer coincidint amb l’entrada de l’edat adulta, entre els 17 i 24 anys. Tanmateix, hi ha un percentatge de la població que només li arriben a créixer dues o tres o no s’arriben a desenvolupar.

Els nostres avantpassats tenien una mandíbula molt més gran que la que actualment tenim els avui. A mesura que la mandíbula es va anar fent petita, els queixals del seny van tenint menys espai. Tot i que cada vegada tenim més tendència a conservar els que no produeixin problemes, en molts casos és necessària la seva extracció per evitar dolor, flegmons o altres patologies.

Per respondre si és convenient treure els queixals del seny, el dentista fa un estudi per saber si el pacient té suficient espai perquè els queixals surtin i funcionin amb normalitat. Com hem vist anteriorment, les raons més comunes per extreure els queixals del seny són el dolor o inflamació. Però les càries també poden ser una raó per a l’extracció d’aquests, la posició en què es troben dificulta una bona higiene bucal. Els queixals del seny també s’han d’extreure si hi ha inflamacions ocultes causades per bacteris.

2. Dents incloses

Les dents incloses són freqüents en nens, adolescents i joves adults. Són dents que no han erupcionat durant el període normal d’erupció i resten dintre de l’os, parcialment o totalment i poden provocar diferents problemes i alteracions en la dentició i en la cavitat oral.
Qualsevol dent pot patir aquest procés d’inclusió, però sol afectar sobretot als queixals del seny superiors i inferiors, i als ullals superiors. Això, és degut al fet que aquestes dents són els últims en erupcionar i, per tant, tenen més problemes d’espai.
Quan ens trobem davant d’un cas de dents incloses, el dentista ha de descartar qualsevol classe de patologia i realitzar una ortopantomografia per conèixer la causa d’aquest retard de l’erupció.
El pla de tractament que pot aconsellar l’especialista és per una banda, l’abstenció terapèutica, recomanable en casos molt concrets i en els quals s’haurien de fer controls periòdics al pacient. D’altra banda, l’extracció quirúrgica en cas que no es pugui dur a terme cap altre tractament. I, l’opció més freqüent és la recol·locació de la dent inclosa a través de procediments quirúrgics i ortodòntics o només quirúrgics que permet resultats funcionals i més estètics.

3. Plantejament de cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica permet tractar, sigui per motius funcionals o estètics, aquells casos en què hi ha problemes d’harmonia facial. Aquesta falta de coherència facial es produeixen en els casos en què hi ha hagut un excés o manca de creixement dels ossos que formen la cara, provocant un creixement desigual d’aquesta.
Aquesta alteració té lloc durant l’etapa de creixement, arribant a la seva estabilitat en l’edat adulta. Qualsevol os facial pot veure afectat per aquesta alteració, donant lloc a una falta d’harmonia funcional i estètica a la cara. Les tècniques de cirurgia ortognàtica permeten seccionar els ossos facials i col·locar-los en la posició més adequada. A la Clinica Dental Sabria oferim un estudi complet del teu cas i t’aconsellem de quin és el pla de tractament més adequat en el teu cas.

Però, com a pacient, com puc detectar que estic davant un problema que requereix visitar el dentista i quins són els principals tractaments que em pot recomanar el dentista quan parlem de cirurgia oral?

Veure més tractaments

Cuidem la teva salut dental, posant a la teva disposició un servei integral de tractaments de qualitat.